Jesteśmy w stanie zapewnić Ci pełną obsługę księgową i rachunkową, niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynasz prowadzenie firmy w Poznaniu, czy też masz już ugruntowaną pozycję na rynku. Nasza oferta obejmuje:

Biuro rachunkowe to:

 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP,
 • przygotowywanie rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych,
 • rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • monitoring oraz windykację należności i zobowiązań,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • rozliczanie nakładów inwestycyjnych,
 • sporządzanie niezbędnych deklaracji podatkowych oraz ich terminowe dostarczanie,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • przeprowadzanie wycen rozchodu materiałów zgodnie z metodą LIFO lub FIFO,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, które następnie przekazujemy do Urzędu Skarbowego,
 • opracowywanie ZPK, czyli Zakładowego Planu Kont,
 • sporządzanie rocznych zeznań finansowych,
 • dbanie o formalności związane z odprawą celną, jeśli importujesz towary spoza UE,
 • prowadzenie działań zamykających rok pod kątem podatkowym i obrotowym w firmie,
 • rozliczanie transakcji Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT) oraz Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT),
 • sporządzanie deklaracji VAT UE,
 • opracowywanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego,
 • przygotowywanie planów amortyzacyjnych i zgodnie z nimi dokonywanie miesięcznych odpisów.

Jesteśmy zawsze gotowi sprostać Twoim wymaganiom i zapewnić Ci najlepszą jakość usług. Skontaktuj się z nami, a z pewnością znajdziemy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb!

Syntex

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *