Prostosmostu

Czego można dowiedzieć się z cash flow w sprawozdaniu finansowym?

Czego można dowiedzieć się z cash flow w sprawozdaniu finansowym?

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz z cash flow, czyli z części, która dotyczy przepływu środków pieniężnych. Cash flow pozwala lepiej zobrazować kondycję finansową przedsiębiorstwa. Jest niezastąpiony w ocenie płynności finansowej organizacji oraz jej wypłacalności. Bierze się go zatem pod uwagę w ocenie ryzyka dla kredytu kupieckiego, a także podczas pozyskiwania kredytów i pożyczek bankowych, jak i pozabankowych.

Jak sporządza się cash flow?

Cash flow jako element sprawozdania finansowego może być sporządzony przez profesjonalne biuro rachunkowe, takie jak Syntex. W tym celu niezbędne jest pozyskanie danych zarówno z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, jak i finansowej. Oznacza to, że księgowi pracujący w biurze rachunkowym muszą mieć dostęp do informacji na temat obrotu towarów, dochodu ze sprzedaży, wynagrodzenia pracowników, składek ZUS oraz opłat administracyjnych.

Biuro, które prowadzi rachunkowość dla firm, musi również posiadać dostęp do danych dotyczących wypłaty dywidend, emisji dłużnych papierów wartościowych oraz wszystkich innych sposobów finansowania działalności gospodarczej.

Metody sporządzania cashflow

W zależności od biura rachunkowego, które wybierzesz, cash flow może być przygotowany na wiele sposobów. Wyróżnia się jednak dwie główne metody: bezpośrednią i pośrednią. Jeśli nie wiesz, którą z nich wybrać, pomoże Ci w tym biuro świadczące usługi księgowe.

Metoda powinna być bowiem dopasowana do specyfiki działalności przedsiębiorstwa, a także poziomu wiarygodności danych, a także możliwej rozbudowy ewidencji księgowych, czy innych wymogów, o których nie wspomina ustawa o rachunkowości, a które dotyczą przedsiębiorstwa. Oferty usług księgowych znacznie różnią się pomiędzy biurami rachunkowymi, dlatego warto wnikliwie porównać je przed nawiązaniem współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *