Zajęcie przez komornika wynagrodzenia

Według przepisów prawa, regulacja zasad, które obowiązują w przypadku potrąceń z wynagrodzenia za pracę, jest bardzo szczegółowa. Jak wygląda dokładnie zajęcie przez komornika naszego wynagrodzenia? Czy komornik ma prawo zająć całe nasze wynagrodzenie, a jeśli nie to jaką kwotę musi nam pozostawić? Czy może zająć także dodatkowe wynagrodzenia? Postaramy się rozwiać Państwa wątpliwości w tym artykule. Potrąceń komorniczych dokonuje się według określonej kolejności. W pierwszej kolejności, pobierane są pieniądze z wynagrodzenia za pracę, będącego wynagrodzeniem podstawowym.

Obliczana jest suma do pobrania po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy). Charakter przymusowy mają potrącenia, które związane są z alimentami, zaliczkami pieniężnymi i karami pieniężnymi. Pracownik nie musi wyrażać jakiejkolwiek zgody na potrącenia.

Komornik ma prawo pobrać pieniądze bezpośrednio z wynagrodzenia. Komornik ma pierwszeństwo na przykład przed naszym pracodawcą, który wypłacił nam pożyczkę. Pamiętajmy, że wynagrodzenie zasadnicze, to nie tylko wynagrodzenie za pracę. Jako wynagrodzenie uznaje się również premie, dodatki, nagrody.

https://www.defu.com.pl/kredyty-gotowkowe-na-splate-komornika/

Na przykład w przypadku górników, komornik ma prawo zająć zarówno dodatki, które naliczane są ze względu na staż pracy, jak i dodatki, które wypłacane są zamiast wydawania bezpośrednio węgla w talonach czy dodatki w rodzaju Barbórki, Czternastki, czyli corocznych premii-nagród. Dodatkowo, komornik ma prawo ściągać należności z wynagrodzeń, które nie są z punktu widzenia prawa wynagrodzeniami wprost za pracę, jednak mają z pracą ścisły związek – sprawdź kredyt z komornikiem na defu.com.pl . Należą do nich między innymi: ekwiwalenty za urlop, którego nie wykorzystaliśmy w danym roku, nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne związane z rozwiązaniem umowy o pracę (związanym z przyczynami nieleżącymi po stronie pracownika), odprawy emerytalne i odprawy rentowe, odszkodowania za skrócony czas wypowiedzenia, wynagrodzenie urlopowe, odszkodowania i deputaty.

Jak uzyskać pożyczkę oddłużeniową

Czym w zasadzie jest pożyczka oddłużeniowa i w jaki sposób można ją uzyskać? Po co zaciągamy pożyczkę oddłużeniową i kiedy? Kredyt oddłużeniowy, pożyczka oddłużeniowa, to często najbardziej optymalne rozwiązanie, kiedy znaleźliśmy się w trudnej pożyczkowej sytuacji. Jeśli mamy problem z terminowym spłacaniem należności, możemy skorzystać z oferty kredytu oddłużeniowego. Tego typu oferta może nam pomóc, zwłaszcza jeżeli mamy już obciążenia komornicze na swoim koncie. Wówczas szybkie pozyskanie środków na oddłużenie jest często koniecznością, nie ma innego wyjścia.

Kredyty oddłużeniowe nie są produktem finansowym, usługą, która proponowana jest nam przez banki. Pożyczka oddłużeniowa, to oferta parabanków, czyli firm zajmujących się świadczeniem usług finansowych, jednak nie będących formalnie bankami. Firmy takie posiadają często szeroką ofertę pożyczek, z których możemy skorzystać nawet jeżeli mamy kiepską sytuację w BIK, w Biurze Informacji Kredytowej. Nie potrzebujemy do zaciągnięcia pożyczki informacji na temat naszych wynagrodzeń, zaświadczeń o stanie naszego konta i tak dalej. Warunek, by otrzymać kredyt oddłużeniowy dla osób zadłużonych defu.com.pl, jest w zasadzie jeden.

Ten warunek to konsolidacja całego długo. Oznacza to dokładnie, że musimy nową pożyczkę połączyć ze starym zobowiązaniem. Dalej spłacać kolejne raty za obydwa zobowiązania. Trzeba posiadać odpowiednią zdolność kredytową, jeżeli chcemy wziąć tego typu pożyczkę w tradycyjnym banku. Wówczas musimy dostarczyć do banku dokumenty, które potwierdzą nasze odpowiednio wysokie zarobki, których poziom określony jest przez dany bank. Tak więc czasami lepiej zastanowić się nad pożyczką w parabanku, który może wspomóc nas finansowym wsparciem, gdzie nie będziemy musieli wypełniać i przedstawiać setek dokumentów. Oczywiście oprocentowanie będzie wówczas wyższe, niż w przypadku zaciągnięcia pożyczki oddłużeniowej w banku. Wynika to głównie z tego, że parabank nie ma od nas żadnego zabezpieczenia, że będziemy w stanie spłacić nasz dług terminowo i w całości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *