psiapsiułka

Kto wydaje pozwolenie na budowę domu

domek

Jeżeli chcemy ubiegać się o pozwolenie na budowę domu, przede wszystkim musimy uzyskać w Starostwie Powiatowym, w Wydziale Geodezji, odbitki z mapy ewidencyjnej. Będziemy potrzebować stamtąd także wypis z rejestru gruntów, który obejmuje działkę, jaką planujemy pod zabudowę naszego domu. Udajemy się do Urzędu Gminy po wypis z planu miejscowego.

Plan miejscowy to projekt miasta lub gminy, który zawiera plany na zagospodarowanie danego terenu. Na przykład: w jednym miejscu może być planowane osiedle domków jednorodzinnych, a inne może być planowane pod duży kompleks, hipermarket. Wówczas nie uzyskamy zgody na budowę domku na przykład między marketem a stacją benzynową. Dalej wykonujemy mapę zasadniczą, która będzie służyła do celów projektowych. Mapa ma skalę 1:500 i wykonywana jest przez uprawnionego geodetę. Gdy mamy mapę, wykonujemy projekt budowlany.

Projekt powinien być sporządzony lub zakupiony w czterech egzemplarzach. Inwestor, czyli my sami, uzgadniamy z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym, jak będzie wyglądał odbiór nieczystości, nieczystości płynnych, dostawa wody, dostawa energii. Przed tym, jak przystąpimy do wnioskowania o pozwolenie, występujemy do Starosty o decyzję, że grunt zostanie wyłączony z produkcji rolnej. Gdy mamy kompletny projekt budowlany wraz z ustaleniami, wniosek składamy w Starostwie Powiatowym, które odpowiedzialne jest za wystawienie pozwolenia na budowę. Takie pozwolenie powinno zostać nam wydane w terminie nie dłuższym niż sześćdziesiąt pięć dni od dnia, w którym złożyliśmy wniosek.

Pozwolenie na budowę domu, dokumenty

Jakie dokumenty będą nam potrzebne, aby złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu? To niestety wciąż bardzo długa droga. Pozwolenie wydaje Starostwo Powiatowe, jednak to z niego pobieramy większość dokumentów, które później z powrotem wraz z wnioskiem w nim składamy. W Starostwie Powiatowym, w jego Wydziale Geodezji, prosimy o odbitki z mapy ewidencyjnej i o wypis z rejestru gruntów. Dalej udajemy się do Urzędu Gminy po wypis i wyrys z planu miejscowego, który stanowi plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli według planu nie jest to działka budowlana, zapłacimy za wykonanie projektu budowlanego działki.

Wykonujemy mapę zasadniczą w skali 1:500. Robi to dla nas jednostka wykonawstwa geodezyjnego albo uprawniony geodeta. Gdy mamy mapę, zlecamy wykonanie projektu budowlanego domu. Projekt musi być nam dostarczony w czterech egzemplarzach, przez osobę która ma pełne uprawnienia budowlane i należy do Izby Inżynierów Budownictwa. Uzgadniamy z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym, jak będą odbierane z naszego przyszłego domu nieczystości stałe i płynne, jak będzie dostarczana woda i jak będzie dostarczana energia elektryczna plus gaz, jeśli chcemy go w domu mieć.

Wówczas, zanim jeszcze wystąpimy o pozwolenie, zwracamy się do Starostwa Powiatowego o decyzję, że grunt na którym wybudujemy dom, zostanie wyłączony z produkcji rolnej. Gdy mamy gotowy projekt budowlany i dokonaliśmy wszystkich wymienionych uzgodnień, możemy złożyć wreszcie pozwolenie na budowę, oczywiście ponownie udając się do Starostwa Powiatowego. Zatem Starostwo wydaje nam większość dokumentów, które ponownie musimy później do niego z wnioskiem dostarczyć. Nasz wniosek o pozwolenie na budowę powinien zostać rozpatrzony w ciągu 65 dni.

więcej : https://rankomat.pl/nieruchomosci/jak-uzyskac-pozwolenie-na-budowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *