Zdjęcie autorstwa Michelangelo Buonarroti z Pexels

Przede wszystkim, aby uzyskać status osoby bezrobotnej, należy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Należy wybrać urząd pracy właściwy ze względu na nasze miejsce zameldowania. Jeśli nie jesteśmy nigdzie zameldowani, co czasem się zdarza, rejestrujemy się w urzędzie pracy, który odpowiedzialny jest za obszar, na którego terenie właśnie przebywamy.

Składamy oświadczenie, że nie jesteśmy zarejestrowani w innym urzędzie. Do tego celu potrzebne nam będą dokumenty, które wymienimy w tej części tekstu. Do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, potrzebujemy dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, na przykład paszportu, wraz z potwierdzeniem zameldowania. Potrzebujemy także świadectwa ukończenia szkoły lub uczelni, która była ostatnim miejscem naszej edukacji w oryginale.

Dodatkowo potrzebne będą wszystkie świadectwa pracy z miejsc, w których byliśmy zatrudnieni i oryginały dokumentów potwierdzających nasze uprawnienia zawodowe, jeśli takowe posiadamy. Koniecznie musimy mieć ze sobą także legitymację ubezpieczeniową i swój numer NIP. Mężczyźni muszą mieć ze sobą również książeczkę wojskową. W urzędzie pracy wypełniamy kartę rejestracyjną, w której wpisujemy dane z naszych dokumentów. Wszystkie informacje są weryfikowane, sprawdzane przez pracownika urzędu.

Sprawdzana jest ich zgodność z dokumentami, jakie posiadamy. Podpisujemy  kartę rejestracyjną i oświadczenie, które jest w niej zawarte. Zasiłek, jaki zostanie nam przyznany, obliczany jest na podstawie stażu pracy osoby bezrobotnej.

Odpowiednio dla stażu pracy do 5 lat wynosi 80% zasiłku podstawowego, dla stażu od 5 do 20 lat pracy wynosi 100% zasiłku i w przypadku co najmniej 20 lat pracy, zasiłek będzie wynosił 120% zasiłku podstawowego. Zasiłek podstawowy ulega waloryzacji co roku i następuje to zawsze 1 czerwca. Kiedy stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna krajowa, zasiłek wypłacany będzie przez sześć miesięcy. W momencie, gdy stopa bezrobocia wynosi minimum 150% stopy przeciętnego bezrobocia, wypłacany jest przez dwanaście miesięcy.

Gdzie można dostać dotacje na nową firmę?

O dotacje na założenie nowej firmy, możemy starać się w dwóch krajowych programach operacyjnych, z których pierwszy nosi nazwę „Kapitał Ludzki”, a drugi „Innowacyjna Gospodarka”. Jeżeli chodzi o „Kapitał Ludzki”, ma ono na celu między innymi wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy. Dotacje tego typu cieszą się sporą popularnością, ponieważ można dzięki nim nie tylko otworzyć własną firmę i cieszyć się przychodami, ale także uzyskać wsparcie na rozkręcenie działalności. O dotacje mogą ubiegać się osoby, które znajdują się przede wszystkim w trudnej sytuacji na rynku pracy. Uważa się za takie osoby po ukończeniu pięćdziesiątego roku życia i przed ukończeniem dwudziestego piątego roku życia, kobiety (zwłaszcza młode matki) oraz mieszkańców wsi. Nie możemy skorzystać z dotacji unijnych, jeśli już prowadzimy jakąś działalność, to znaczy formalnie mamy status przedsiębiorcy.

Aby otrzymać dotację, w pierwszej kolejności kierujemy się do wojewódzkiego urzędu pracy lub urzędu marszałkowskiego w rejonie, w którym jesteśmy zameldowani. Możemy wówczas nie tylko starać się bezpośrednio o dotację, ale również prześledzić informacje na temat instytucji, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności i realizację projektów w danym województwie. Jeżeli uda nam się zakwalifikować do projektu przyznawania dotacji, przechodzimy cykl szkoleń, które mają nas do tego celu przygotować. Uczymy się, jak prowadzić działalność oraz piszemy pod okiem szkoleniowców biznesplan, który jest oceniany. Możemy otrzymać dotację w wysokości do czterdziestu lub do dwudziestu tysięcy złotych na osobę. Dotacja to nie pożyczka, w związku z czym jest bezzwrotna i nigdy nie będziemy musieli jej w żadnej formie oddawać.

Szczególnie często dotacje przyznawane są osobom, które proponują rozkręcenie innowacyjnych form biznesu, które posiadają konkretną perspektywę prowadzenia własnej działalności i mają precyzyjny pomysł, w jaki sposób wyobrażają sobie prowadzenie firmy. Pamiętajmy, że składając wnioski o dotację na nową firmę, musimy przykładać dużą wagę do każdego akapitu i paragrafu, który wypełniamy. Po pierwsze wystarczy jedna omyłka, by wniosek został odrzucony, a po drugie im bardziej atrakcyjnie uda nam się opisać nasz pomysł, tym większe szanse mamy na pozyskanie dotacji.

Gdzie szukać pomocy dla zadłużonych?

Jeżeli jesteśmy zadłużeni, niekoniecznie dyskwalifikuje nas to do podjęcia kredytu w banku. Jedno zadłużenie, to jeszcze nie problem. Zwłaszcza jeżeli próbujemy pozyskać pożyczkę w banku, który zna naszą historię kredytową, ma dostęp do bieżącego salda naszego konta oraz może obserwować wpływy, jakie docierają do nas regularnie. Wówczas bank może zgodzić się na udzielenie kredytu.

Możemy spróbować także wykorzystać limit debetowy na naszym rachunku oraz kartę kredytową, jeśli taką posiadamy. Pamiętajmy jednak, że odsetki zarówno z debetów jak i minusów na karcie kredytowej, rosną w szybkim tempie. W związku z tym trzeba spłacać je szybko, aby nie spowodować efektu piramidy. Jeśli nie możesz otrzymać kredytu w banku, możesz spróbować poza nim. Banki to nie jedyne instytucje, które mogą nam pomóc, kiedy jesteśmy w potrzebie. Jeśli potrzebujesz pomocy, ponieważ Twoje nazwisko widnieje w Biurze Informacji Kredytowej, spróbuj w firmach, które udzielają pożyczek bez wglądu w rejestr.

Możesz skorzystać z pożyczki w wysokości nawet kilku tysięcy złotych, którą spłaca się podobnie jak kredyt, jednak z nieco wyższym oprocentowaniem. Tego typu firmy nie mają zabezpieczenia, jak banki, w związku z czym muszą w jakiś sposób nadrabiać. Stąd właśnie wyższe oprocentowanie. Staraj się wybierać oferty rozsądnie, aby z czasem tego nie żałować. Często musimy zapłacić około 20% oprocentowania a dodatkowo wykupić ubezpieczenie. Możesz spróbować także błyskawicznego pożyczania gotówki w Internecie, jeśli jesteś w nagłej finansowej potrzebie. W sieci funkcjonują portale społecznościowe, w których użytkownicy pożyczają pieniądze innym.

Do podjęcia tego typu pożyczki wystarczy rejestracja na danej stronie, wstawienie prośby o pożyczkę (która ma formę aukcji). Czekasz, aż zgłoszą się osoby chętne do udzielenia Ci pożyczki, wybierasz najbardziej atrakcyjną dla siebie ofertę i możesz otrzymać pieniądze po porozumieniu się z osobą, którą wybrałeś. Oprocentowanie jest jeszcze wyższe, niż w przypadku pożyczek, jakie zaciągamy w firmach kredytowych, a tym bardziej w bankach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *